home

Poznaj

Polski

Fundusz

Energetyczny

Informujemy!

Strona posiada charakter wyłącznie informacyjno-reklamowy, natomiast wszelkie kluczowe i mogące stanowić podstawę dla podjęcia decyzji o nabyciu certyfikatów inwestycyjnych informacje są publikowane przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w formie prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, warunków emisji lub innych informacji kluczowych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polski Fundusz Energetyczny jest funduszem dającym inwestorom możliwość partycypowania w spółkach działających w różnych segmentach rynku energetycznego w Polsce.

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Strony jest Investment & Management Partners SA z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621144(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 36463563 NIP:5213737508, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, w całości opłaconym.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu.

Prawo autorskie do umieszczonych na niej treści (Investment & Management Partners S.A.).

Copyright ⓒ 2017 Polski Fundusz Energetyczny. Projekt Arte-mis.com